J N Bhaya Inter Divisional Men's Senior T20 Trophy 2019-20 ( Sagar v/s Rewa Match )


Rewa won by 28 Runs.