J N Bhaya Inter Divisional Men's Senior T20 Trophy 2019-20 ( Rewa v/s Jabalpur Match )


Jabalpur won by 7 wkts.