J N Bhaya Inter Divisional Men's Senior T20 Trophy 2019-20 ( Narmadapuram v/s Shahdol Match )


Narmadapuram won by 49 Runs.