J N Bhaya Inter Divisional Men's Senior T20 Trophy 2019-20 ( Bhopal v/s Ujjain Match )


Bhopal won by 8 wkts.