Parmanand Bhai Patel Trophy (Boys U-22) Jabalpur v/s Rewa Match (5 - 8 March 2020)


Jabalpur won by 390 Runs.